Projekty spolufinancované EU

Realizací projektu došlo k minimalizaci manuální práce, zrychlení, zkvalitnění, zjednodušení a rozšíření služeb, které poskytujeme v rámci činností ve stavebnictví. Také se nám zvýšila produktivita práce a konkurenceschopnost.

eu projekt vamak