Vozíky Agados - nově až 130km/h

Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás, že všechny přívěsy AGADOS NOVĚ nabízíme s max. přípustnou rychlostí 130km/hod, včetně brzděných variant a to ve všech provedeních!!!

 

Věnujte prosím proto pozornost nového ceníku přívěsů (naleznete ZDE), kde jsou již ceny a nová provedení přívěsů s vyšší rychlostí zaktualizovány. Rychlost přívěsů není nijak omezena.

Je tato rychlost v ČR s přívěsem legální?

Na tento častý dotaz máme kladnou odpověď. Ano, je.

Přívěsy AGADOS jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002.Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.

Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11:

„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob."

Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích:

„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy."